ثبت نام

امکان عضویت غیر فعال است

برد کوتاه بیمه تکمیلی معلمین و انفعال مدیران آموزش وپرورش !/قرارداد بیمه آتیه سازان را تمدید نکنید

12
ب

آوای فرهنگی – هردستگاه اداری ،اجرایی وحاکمیتی به فراخور نوع وظیفه ای که  برای آن تعریف شده، بایستی در کنار خدمات رسانی به مردم ،درراستای کاهش دغدغه ها و افزایش انگیزه در کارمندانش مقدمه ارایه خدمات رفاهی با ابعاد گوناگون را برای کارکنان خود فراهم آورد .از آنجاییکه وضعیت حقوق ومزایای کارکنان بسیاری از دستگاهها و ادارات به گونه ای نیست که به موازات تورم وگرانی ها ،بتواند در خدمت رفاه و تامین حداقل های یک زندگی آبرومندانه قرار گیرد ،از اینرو توجه به جبران بخشی از هزینه های جاری زندگی و تامین حداقلی رفاه کارکنان امری اجتناب ناپذیر است .

بررسی وضعیت حقوق ،مزایا و رفاهیات کارمندان ،معلمین ،اساتید ،کارگران وحتی مشاغل آزادی نظیر رانندگان بخش حمل ونقل در دیگر کشورهای جهان وانطباق آن با شیوه زندگی همین بخش از کشور ما بیانگر حقیقت تلخ فاصله های موجود در این حوزه است .

یکی از این مشاغل در کشور ما به رغم اینکه در شعارها،سخنرانی ها  ونوشتارهای موجود در کتب مختلف به شان وجایگاه آنان اهتمام ویژه ای شده وآنان را همطراز با انبیاء الهی قرار داده اند ،شغل شریف معلمی است .در تکریم زبانی در نقطه اوج ،اما در عمل و در شیوه زیست ورفاه همان زندگی درویشی و سبک انبیاء بهترین وضعیتی است که به معیشت آنان ارزانی شده است .

به ظاهر به منظور تامین رفاهیات آنان ،انواع واقسام خدمات تعریف شده ،اما درعمل فقط روی کاغذ معنا ومفهوم می شوند ،چرا که این خدمات به گونه ای تعریف شده اند که تنها از قِبَل آن عده ای به صورت انحصاری از مواهب آن منتفع ومعلمین فقط وفقط عنوان خدمات رابا خود حمل کنند !

همین سه قلم بیمه های انحصاری معلم ،تکمیلی آتیه سازان وصندوق ذخیره معلمان مشتی نمونه از خروار برای اثبات این مدعاست ،چرا که در هر سه آنها به ظاهر درراستای تامین رفاه معلم تعریف وعملیاتی شده اند ،اما درعمل به جز خلق یک رانت انحصاری برای عده ای خاص نتوانسته است رضایت نسبی معلمین را تامین کند.

ماجرای بیمه معلم و صندوق ذخیره معلمین قصه دراز و پر غصه ای دارد که در این مقال نمی گنجد ،اما هدف این نوشتار اعتراض معلمین به خدمات بیمه تکمیلی آتیه سازان است که اخیرا نیز تعدادی از معلمین در نوشتاری اعتراضی تعلیق ان را خواستار شده اند.

معلمین در این نوشتار اعتراضی با برشمردن بسته ای از دلایل متقن ومنطقی ضمن اعلام نارضایتی خود از استمرار فعالیت این بیمه تکمیلی ،نظر به پایان قراردادا آن در ابتدای دی ماه سال جاری ،از وزارت متبوع خود عدم تمدید قرارداد این شرکت راخواستار شده اند .

به عقیده معلمین ،این شرکت بدلیل نداشتن قرار داد با مراکز درمانی معتبر ،عدم قراردادبا مراکز آزمایشگاهی و کاهش مراکز خدمات درمانی طرف قرارداد ،صرفابه طرحی فانتزی وفاقد کارآرایی تبدیل شده که همسنگ با حق بیمه کسر شده به معلمین از توان لازم برای حمایت های بیمه ای مورد نیاز این قشر برخوردار نیست .

در جایی نیز عنوان شده که بیمه آتیه سازان با دریافت حق عمله کاری از وزارت آموزش وپرورش ،به منظور خوش خدمتی به این وزارتخانه و کاهش هزینه های درمانی مرتبط به آن ،عمدا مراتب کاهش مراکز خدمات درمانی طرف قرارداد با این بیمه را دراستانی همچون ایلام فراهم آورده است، تا با ایجاد محدودیت در ارایه خدمات درمانی ،عملا از پرداخت هزینه درمانی فرهنگیان از سوی وزارتخانه به مراکز درمانی طرف قرارداد ممانعت به عمل آورند.

این درحالیست با بررسی عملکرد دیگر دستگاههای اجرایی واداری درحوزه ارایه خدمات درمانی و پرداخت کمک هزینه های به کارکنان ،می توان عمق دوگانگی وتبعیض را به وضوح مشاهده نمود.چرا که در  دیگر دستگاهها ،نه تنها به دلیل تکثر مراکز خدمات درمانی طرف قرارداد زمینه ارایه خدمات درمانی مطلوب فراهم شده است ،بلکه سقف پرداختی کمک هزینه درمانی موردی مهم همچون دندانپزشکی، تفاوت دوگانگی ها وتبعیض ها را به نمایش گذاشته است .

لذا انتظار می رود از آنجاییکه قرارداد بیمه آتیه سازان در در انتهای ماه جاری به پایان می رسد ،مدیران وزارتخانه تا تعیین تکلیف وضعیت خدمات رسانی مطلوب و افزایش عملی مراکز خدمات درمانی مورد قبول ،از انعقاد قرارداد جدید با این بیمه خودداری و دست استان ها را در تعیین نوع  بیمه درمانی خود باز بگذارند./تابناک

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.