ثبت نام

امکان عضویت غیر فعال است

تشریح رتبه بندی جدید فرهنگیان/ افزایش میلیونی حقوق فرهنگی در رتبه بندی

۴۵۶۱۴
ب

آوای فرهنگی – معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، مرحله جدید طرح رتبه بندی فرهنگیان را تشریح کرد…

به گرارش پایگاه خبری آوای فرهنگی ، احمد عابدینی معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت تدوین نظام رتبه بندی فرهنگیان و صلاحیت حرفه ای را تشریح کرد و گفت: یکی از نظام های فرعی ۱۴ گانه سند تحول بنیادین موضوع نظام رتبه بندی است. در کنار این نظام، نظام سنجش و صلاحیت حرفه ای نیز وجود دارد که مکمل یکدیگر هستند.

تعجیل در اجرای مرحله اول رتبه بندی فرهنگیان

نظام رتبه بندی ۲ سال قبل اجرا شد که از نظر ما اجرای آن با تعجیل بوده است و رتبه بندی مورد نظر سند تحول بنیادین نبود. به نوعی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت وی افزود: نظام رتبه بندی ۲ سال قبل اجرا شد که از نظر ما اجرای آن با تعجیل بوده است و رتبه بندی مورد نظر سند تحول بنیادین نبود. به نوعی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: در همین ارتباط دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش ۹ کارگروه تشکیل دادند که یکی از کارگروه ها مربوط به رتبه بندی و دیگری نظام معلمی بود که مسئولیت آن برعهده بنده است.

عابدینی ادامه داد: نظام معلمی تدوین شده است و به صورت لایحه به دولت ارائه داده خواهد شد و نظام رتبه بندی مراحل نهایی خود را طی می کند.

وی با اشاره به تفاوت این نظام رتبه بندی با رتبه بندی که در سالهای گذشته اجرا شده است، طرح رتبه بندی را در کنار سنجش صلاحیت مورد توجه قرار دادیم و تمام تلاش بر این بود تا محتواها مبتنی بر مفاهیم و راهکارهای سند تحول بنیادین باشدتصریح کرد: به صورت کارشناسی ابعاد مختلف موضوع را مورد توجه قرار دادیم. یکی از موضوعات شاخص ها و معیارهای ارزیابی بود که از میان ۴۰۰ ویژگی و شاخص ها از طریق روش غربالگری  ۱۲ شاخص اصلی و زیرشاخص را انتخاب کردیم.  معیارهایی که در حد مطلوب بود را برای ما مشخص شد.

عابدینی بیان کرد: در تدوین نظام رتبه بندی به ابعاد مختلف توجه کردیم برای نمونه می توان به  نظام مالی اشاره کرد که فرهنگیان در قبال ارتقا یک رتبه از چه میزان حقوق دریافتی بهره مند  خواهند شد ؟ .

آخرین موضوع نیز نظام سنجش، ارزیابی و پایش بود که مورد توجه قرار گرفت.

نظام سنجش صلاحیت مکمل نظام رتبه بندی است

طرح رتبه بندی را در کنار سنجش صلاحیت مورد توجه قرار دادیم و تمام تلاش بر این بود تا محتواها مبتنی بر مفاهیم و راهکارهای سند تحول بنیادین باشد معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: طرح رتبه بندی را در کنار سنجش صلاحیت مورد توجه قرار دادیم و تمام تلاش بر این بود تا محتواها مبتنی بر مفاهیم و راهکارهای سند تحول بنیادین باشد.

وی یادآور شد: البته در سند بنیادین به مسائل اجرا، شاخص ها و معیارها پرداخته نشده است، وظیفه ما این بود که بیشتر از تعریف به اصول و ارزشها بپردازیم به این معنا که معلم واجد صلاحیت به چه کسی گفته می‌شود.

ضروت وجود نظام امتیازی

عابدینی ادامه داد: همه اعمال، رفتار و اقدامات ما در رتبه بندی بر صلاحیت معلم است و هر آنچه که می تواند کسب کند. از نظر ما باید نظامی مطرح شود که وجه تمیز داشته باشد. در حال حاضر نظام ما توزیع مساوی حقوق و مزایا است در صورتی که معیار رتبه بندی را نظام امتیازی قرار دادیم. هر کسی در نظام تعلیم و تربیت تلاش کند دیده می‌شود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: هر کسی در نظام تعلیم و تربیت تلاش کند از مزایا حقوق و تسهیلات بیشتر برخوردار خواهد شد. به عبارتی دیگر وجه تمیز میان نیروی با انگیزه و بی انگیزه وجود خواهد داشت.

رتبه بندی فرهنگیان از ۱ تا ۵

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه ۵ رتبه را در طرح رتبه بندی معلمان پیش بینی کرده ایم، اظهار داشت: نظام رتبه بندی فرهنگیان از ۵ تا ۱ است. هر کسی وارد آموزش و پرورش می‌شود باید در ابتدا ۵سال خدمت کند و عملکرد موفق داشته باشد و اگر مستنداتی از شاخص های ما داشته باشد رتبه پنجم را خواهد گرفت و به ترتیب با گرفتن شاخص های این نظام ضمن حفظ کردن صلاحیت های رتبه قبل به رتبه های بالاتر می آید و بهترین رتبه ما، یک است.

افزایش میلیونی حقوق فرهنگی در رتبه بندی

وی با اشاره به دریافتی هایی که فرهنگیان بر اساس این نظام دریافت خواهند کرد، تصریح کرد: پیش بینی کرده ایم تا به دریافتی های موجود فرهنگیان دست نزنیم و آن محفوظ بماند. نظام رتبه بندی را بر مبنای فوق العاده شغل و قرارداد، قرار داده ایم. به عبارتی فردی که رتبه پنجم را پیش بینی کرده ایم تا به دریافتی های موجود فرهنگیان دست نزنیم و آن محفوظ بماند و نظام رتبه بندی را بر مبنای فوق العاده شغل و قرارداد، قرار داده ایمکسب می کند افزایش حقوقش یک سوم حقوق دریافتی آن فرد است و فردی که رتبه یک را می آورد به اندازه حقوقی که می گیرد افزایش حقوق خواهد داشت. همچنین به جز افزایش حقوق تسهیلاتی را نیز در این طرح پیشنهاد داده ایم که کمتر از بحث حقوق نیست. تسهیلاتی همانند  بسترسازی برای ادامه تحصیل فرهنگیان، استفاده رایگان از فضاهای موجود آموزش و پرورش و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت است.

فرایند تصویب نظام رتبه بندی

عابدینی با اشاره به فرایند تصویب نظام رتبه بندی بیان کرد: اولین مرحله در کارگروه موضوعی طرح و تدوین شد و بررسی ها را انجام دادیم تا مراحل نهایی را سپری کند. در کمیسیون منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش نیز این نظام بررسی شد که نیمی از آن به تصویب رسیده است. پس از تصویب نهایی شورای عالی این طرح به هیئت دولت ارائه خواهد شد و دولت نیز به دلیل وجود بار مالی این لایحه را به مجلس ارائه می کند تا به تصویب برسد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: مجلس شورای اسلامیتنها مرجعی است که می تواند منابع مالی را پیش بینی کند به همین دلیل باید این  طرح در مجلس بررسی شود.

وی یادآور شد: الگوی تدوین نظام رتبه بندی ما صلاحیت محور است و بر اساس شایستگی قرار گرفته است.

گروه های مشمول رتبه بندی فرهنگیان

عابدینی با اشاره به گروه هایی که در نظام تعلیم و تربیت وجود دارد  گفت: ما ۴ گروه را در نظام رتبه بندی قرار داده ایم. یک گروه که تحت عنوان معلم هستند که در سر کلاس تدریس می کنند.

گروه دوم کارکنان آموزشی هستند؛ افرادی که در مدرسه عنوان مدیر، مشاور و معلم پرورشی فعالیت می کنند. گروه سوم افرادی هستند که در حوزه ستادی و اداری مشغول بکارند و گروه چهارم نیز صرفا به صورت اداری استخدام شده اند که نیروهای خدماتی هستند و در رتبه بندی قرار نمی گیرند. باید نظام ارتقا گروه چهارم جدا دیده شود اما سه گروه اول بر اساس شاخص ها رتبه کسب خواهند کرد.

وی یادآور شد: اگر فردی مسئولیت بالاتری داشته باشد بدون در نظر گرفتن شاخص ها نمی تواند رتبه بالاتری نیز دریافت کند. صرفا صلاحیت آن فرد اهمیت دارد.

شاخص های رتبه بندی فرهنگیان

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: برای نمونه شاخص های ما در رتبه بندی  آراستگی و پوشش معلم، مقاله نویسی، تالیف کتاب، رتبه آوری در سطح ملی و بین المللی، تسلط به زبانهای خارجی، فعالیت در مناطق خاص به صورت داوطلبانه، فعالیت در طراحی و تولید مواد آموزشی، اختراع، داشتن دانش حرفه ای و توانمندی، اخلاق حرفه ای، مهارت یاددهی، مرجع بودن علمی، مشارکت در مدرسه، بهداشت جسمی و روانی و ارتباط رشته تحصیلی است.

وی بیان کرد: به نظام رتبه بندی تخصصی نگریسته ایم. نباید آن را ساده تصور کنیم که با چندین شاخص ساده می توانیم اجرا کنیم. اجرای دقیق رتبه بندی در بسیاری از ابعاد تاثیرگذار است چرا که یکی از مبنای تحول ورود به عرصه منابع انسانی است.

عابدینی تصریح کرد: باید تلاش کنیم معلمان واجد صلاحیت جذب کنیم و همچنین به صلاحیت و تجربه آنان نیز کمک کنیم.

انتهای پیام/

دیدگاه ها

 • معلم ۱۳۹۶-۰۵-۲۳ :: ۱۱:۰۳ ق٫ظ
  0 0

  سرکاری و دروغی بیش نست البته جهت کسب اعتماد مجلسیان این اخبارمنتشر تا رای انان را برای وزرا کسب کنند

 • معلم ۱۳۹۶-۰۵-۲۳ :: ۱۱:۲۰ ق٫ظ
  1 1

  این ……………. برای کارمندان دیگر هم این همه شاخص تعیین میکنند. البته هر۴سال برای کسب رای مزخرفاتی میگن که خودشون تو خلوت به روح وروان معلم هم میخندن.

 • معلم ۱۳۹۶-۰۵-۲۳ :: ۱۲:۵۹ ب٫ظ
  0 0

  ما تا الان جزدروغ ومزخرفاتی چیزی ندیدیم

 • اااااااااااموزگار ۱۳۹۶-۰۵-۲۳ :: ۵:۳۵ ب٫ظ
  0 0

  حرفهای خوبی است اما باتوجه به سابقه باور کردنش سخته

 • معلم انبیا ۱۳۹۶-۰۵-۲۳ :: ۵:۳۷ ب٫ظ
  0 0

  آخی یک دورغ قاره چند بار تکرار شه

 • ناشناس ۱۳۹۶-۰۵-۲۳ :: ۱۰:۴۴ ب٫ظ
  0 0

  به سایروزارتخانه ها هم این طرح رابدین تابرای افزایش حقوق کارکنانشان استفاده کنن .خسته نباشیدپاداش معلمین نمونه سال۹۶راهم بدین ممنون میشیم فقط ۴۰۰۰۰۰ تومان ناقابل قراربود

 • علیرضا عباسی ۱۳۹۶-۰۵-۲۴ :: ۲:۳۷ ب٫ظ
  1 0

  سلام چرا آموزش و پرورش که باید رکن اصلی جامعه ما باشه همیشه مورد هجوم یا مردم و یا دولتمردان ماست؟ معلمی که برای کرایه خونش مونده مقاله برای کی بنویسه؟ تازه مقالات و پایان نامه هایی که نوشته شده دارن خاک میخورن البته اگه در بین شون پژوهش هایی باشه که روایی داشته باشه….. در ضمن تجربه نشون داده همه طرح های اینجوری یا اصلا اجرا نشده و یا بعد از اجرا برای همه یکسان شده!! البته ناگفته پیداست ظاهرا برای یک عده خاص نون داره اما برای معلمی که همیشه سر کلاس داره زحمت میکشه…… سعی کنید انگیزه ها رو در معلمین عزیز بالا ببرین نه اینکه یه نون دونی برای تایپ و تکثیرها و یا گروه های اینگونه باز کنین تا معلم نگون بخت در به در برای کسب امتیاز به هر دری بزنه. نظر بنده یک روال آرام آموزشی و رفاهی و یک اعتبار محکم و پایدار برای این قشر زحمت کش فراهم بشه بهتر از یک مسکن سریع برای بی حسی موضعی هست. وزارت ما تنها وزارتخانه ای است که قبل از اجرای هر حکمی و یا حقی برای کارمندانش در تمام روزنامه ها و سایت ها و شبکه های خبری بوق و دهل و کرنا میزنه و دست آخر از تمام این سر و صداها قطره ای از دریا نصیب معلم هم نمیشه چون همون اول حق دولت و مالیات رو که کم میکنن چیزی تهش نمی مونه………. از خیرخواهی بانی سپاسگزارم (ما زیاران چشم یاری داشتیم ، خود غلط بود آنچه می پنداشتیم)

 • فراهانی ۱۳۹۶-۰۵-۲۴ :: ۶:۰۴ ب٫ظ
  2 0

  عزیزان هیچ یک از این دروغها رو باور نکنید آموزش و پرورش هیچگاه اولویت دولت …. نبوده و نخواهد بود فقط به دنبال شغل دوم و سوم باشید. یک خدمه بیمارستان با مدرک ابتدایی حداقل دو برابر من معلم فوق لیسانس و با سابقه ۲۵ سال دریافتی حقوق داره حالا مزایاش به کنار.

 • ضامن معتبر وام بانکی ۱۳۹۶-۰۵-۲۵ :: ۰:۱۶ ق٫ظ
  1 0

  وعده افزایش حقوق خزعبلاتی بیش نیست*بشنو و باور مکن*واقعا دردناکه فرزند یه فرهنگی بگه نمخواد معلم بشه.حق هم داره از والدین فرهنگیش چه خیری دیده!

 • م.ن ۱۳۹۶-۰۵-۲۵ :: ۴:۲۹ ق٫ظ
  1 0

  برید کنار سیل افزایش حقوق داره میاد

 • حمید .خ ۱۳۹۶-۰۵-۲۵ :: ۴:۳۵ ب٫ظ
  0 0

  چرا با توجه به اینکه اموزش و پرورش با تعلیم و تربیت دانش اموزان سرو کار دارد ادامه تحصیلشان را در اداره ارایه نمیدهند.چونکه هر چه مدرک معلمان بالاتر باشد تعلیم وتربیت بهتر است

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.