ثبت نام

امکان عضویت غیر فعال است

پیوندها

آوای فرهنگی

مدیران وبلاگ ها ، پایگاه های خبری و خبرگزاری های فعال حوزه های آموزش و پرورش ابتدا لینک و آدرس پایگاه خبری آوای فرهنگی را در لیست پیوندهای خود قرار دهند و پس از آن آدرس و لینک رسانه خود را برایمان ارسال تا به لیست این پایگاه خبری افزوده شود.

وبلاگ ها:

اخبارآموزش و پرورش

خبرنامه معلمان

نوای فرهنگی

خبرگزاری معلم

اخبار بروز

فرهنگ معلمان

خبرنامه فرهنگیان

خبرنامه معلمان

خبر۲۴

اخبار۲۰ 

وبلاگ تخصصی معلمان پیمانی ۸۹ 

وبلاگ آوای فرهنگی

معلمان سمیرم

خبرگزاری ها و پایگاه های خبری حوزه آموزش و پرورش:

وزارت آموزش و پرورش

فیش حقوقی شاغلین فرهنگی

فیش حقوقی بازنشستگان فرهنگی

سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان

بیمه آتیه سازان

صندوق ذخیره فرهنگیان

ندای فرهنگی