نامه گلایه آمیز پدر معلم شهید جواد نوروزی به مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان/مراسم سومین سالگرد شهید بدون حضورشما برگزارشد+تصویرنامه

آوای فرهنگی – محمد نوروزی پدر معلم شهیدجواد نوروزی پس از برگزاری سالگرد شهید ، نامه ای گلایه آمیز به علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نوشت…

دراین نامه که رونوشتی ازآن جهت انتشار به تحریریه پایگاه خبری آوای فرهنگی ارسال شده آمده است:

بسم رب الشهدا والصدیقین

خون شهداى ما،امتدادخون شهداى کربلاست.(امام خمینى(ره))

باسلام وادب

مدیرکل محترم آموزش وپرورش استان سیستان وبلوچستان همانگونه که مستحضرمى باشیدسال۱۳۹۳ازسوى مقام عظماى ولایت ورهبرى سال اقتصادوفرهنگ نام گذارى گردیده بود وهمزمان باسفراستانى دولت تدبیر وامیدبه استان سیستان وبلوچستان درتاریخ۱۳۹۳/۰۱/۲۶که هنوز ۲۶روزازاین نام مبارک نگذشته بودتوسط ایادى مزدوروخودفروخته وگروهک جیش العدل درساعت۶:۵۵دقیقه مورخه فوق هنگامى که فرزندم عازم مدرسه بودبدنش ازسوى گروهک فوق مورد آماج گلوله قرارگرفته وبه شهادت میرسد ودرسال ۱۳۹۳اولین شهید فرهنگى را تقدیم انقلاب ورهبرفرزانه ومیهن اسلامى وامت شهیدپروراستان خود نمودم که انشاالله خداوند این هدیه را ازما قبول نماید ودرسال ۱۳۹۳سه فرهنگى که شغل انبیاءراداشته اند توسط ایادى غرب وخود فروختگان به فیض شهادت نائل گردیده اند.جرم وگناه این معلمین شهید جزءتعلیم وتربیت وبرداشتن چهره جهل ونادانى ازجلوى چشمان فرزندان این مرز وبوم چیز دیگرى نبوده است که به شهادت رسیده اند.

مدیرکل محترم سومین سالگرد اولین شهید فرهنگى درروز پنجشنبه مورخ۱۳۹۶/۰۱/۲۶درمزارشهدابرگزاروازجنابعالى حدودیک هفته قبل دعوت بعمل  آمده بود که دراین مراسم معنوى وسالگرد فرهنگى شهید که جزء خانواده آموزش وپرورش بوده حضور داشته باشید.حال آنکه به عناوین مختلف درخارج از استان تشریف داشته اید،مدیرکل محترم آیا تمامى معاونین حضرتعالى هم درخارج از استان تشریف داشته اند که نتوانسته اند درمراسم سومین سالگرد شهید درگلزارشهدا حضور پیدا نمایند وابراز همدردى کنند؟مدیرکل محترم آیا خطوط تلفن هم خراب بوده که انتظار مى رفت جنابعالى یک تماس برقرار وابراز همدردى نمایید واگر این هم میسر نبود حداقل یک پیام خالى ارسال مى نمودید.

مدیرکل محترم چرا به این زودى شهداى فرهنگى تروریستى که درزمان تصدى جنابعالى سه معلم که شغل انبیاء را داشته اند وبه شهادت رسیده اند را به فراموشى سپرده اید.این انتظارازجنابعالى به عنوان یک مدیربومى وفرهیخته فرهنگى نبود که به این زودى شهدا وخانواده آنان را به فراموشى بسپارید.

مدیرکل محترم درسفراستانى وزیرآموزش وپرورش دربهمن ماه سال۱۳۹۵اعلام فرمودند که براى شهدا یادواره برگزارنماییدومحل شهادت شهداى فرهنگى را یادمان بسازید،نکنداین  دستور وزیر یک مقدارى سنگین بوده است ؟درسال۱۳۹۵درسطح استان کلیه دستگاه هاى اجرایى براى شهداى خود یادواره برگزارونام وخاطرات شهداى خود را زنده نگه داشتن ولى اداره کل آموزش وپرورش استان چطور؟؟

مدیرکل محترم آموزش وپرورش به خداقسم وبه روح شهداى گلگون کفن هشت سال دفاع مقدس وشهداى فرهنگى تروریستى که ازسال۱۳۹۱تاسال۱۳۹۳غریبانه درمنطقه بلوچستان به جرم تعلیم وتربیت وشیعه بودنشان روى سنگ هاى داغ بلوچستان درخون خود غلطیده اند خانواده شهدا ازمجموعه آموزش وپرورش ویا دیگر دستگاه ها هیچ انتظار یا توقع کارت هدیه صدهزارتومانى ویا یک تخته پتو ودرنهایت ربع سکه را ندارند وباخون شهداى خود بازى نمى کنندوخون شهداى خودرا فنا نمى نمایند بلکه خانواده شهدا از جنابعالى ودیگرمعاونین شما ویا وزیر محترم ومعاونین ایشان در وزارت خانه عزت وکرامت مى خواهند،این عزت وکرامت نیست که درسالگردشهید مجموعه خودجنابعالى بى تفاوت به شهدا وخانواده شهید باشید.

مدیرکل محترم مگر غیراز این بود که وزیر اسبق آموزش وپرورش درمراسم چهلم شهید درتهران اعلام داشته که اولین شهید فرهنگى درسال۱۳۹۳پیشتاز آموزش وپرورش درتعلیم وتربیت مى باشدوشهید نوروزى افتخار فرهنگیان است وامام جمعه موقت تهران آیت الله صدیقى اعلام فرمودند که آموزش وپرورش محیط علم وتقوا است وشهید جواد نوروزى حجت را بر معلمان تمام کرده است.

مدیرکل محترم آموزش وپرورش استان جناب آقاى نخعى مگر حضرتعالى در سخنرانى هاى خود عنوان نداشته اید که معلمى شغل انبیاء است،آیا کرامت معلمى وشغل انبیاء این بوده که درمراسم سالگرد شهید هیچکدام از معاونین حضرتعالى حضور پیدا نکنندوپس از گذشت یازده روز از سومین سالگرد شهید هنوز هیچگونه پیامى وتلفنى ازطریق مجموعه شما صورت نگرفته است.

مدیرکل محترم،برادرعزیز،جناب آقاى نخعى این حقیر به نوبه خود بعنوان یک پدرشهید جاى دارد که از زحمات وتلاش هاى جناب آقاى کیخا مدیرمدرسه شهیدجواد نوروزى وازکلیه همکاران ایشان که با حضور پررنگ خود درگلزارشهداوهمچنین درتاریخ۱۳۹۶/۰۱/۲۶سالگردشهید درمنزل حضور پیداکرده وابراز همدردى نموده اند وبراى فرزند شهید یک دوچرخه با هزینه شخصى خود تهیه نموده وبا این همه محبت انصافأماراشرمنده خود نمودندکمال تقدیر وتشکر را دارم.

جناب نخعى بازهم مجددأ ازچاپ جلد دوم کتاب شهید ازجنابعالى تقدیر مى نمایم.

شماره تماس:۰۹۱۵۲۸۷۱۳۶۰

باتشکر:پدرمعلم شهید جواد نوروزى(محمد نوروزى)

گیرنده:وزیر محترم آموزش وپرورش

نامه گلایه آمیز پدر معلم شهید جواد نوروزی به مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان+تصویرنامه

انتهای پیام/

۱۳۹۶-۰۲-۰۷ کدمطلب:۱۳۹۶۰۲۰۷
کانال تلگراماینستاگرامکانال آپارات

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.